Terminy organizacyjne

15.12.2017

Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu oraz streszczenia referatu na Karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną:
www.rzeczoznawstwo2018.tu.kielce.pl

22.12.2017

Wstępna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy

29.12.2017

Powiadomienie autorów o wynikach wstępnej kwalifikacji oraz podanie wytycznych

09.02.2018

Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną

12.03.2018

Ostateczna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy

16.04.2018

Termin rejestracji uczestników (bez referatu)

16.04.2018

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

16.04.2018

Zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego programu Konferencji oraz przesłanie programu do osób przyjętych na Konferencję

04.05.2018

Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx)

COPYRIGHT © 2017 "RZECZOZNAWSTWO 2018". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska