Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Sekretarz

Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS
Prof. dr hab. inż. Wiesław BUCZKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
Dr inż. Robert GERYŁO
Dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI
Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
Dr hab. inż. Eugeniusz KODA, prof. SGGW
Dr inż. Krzysztof KUCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. KUCZMA
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
Dr inż. Marian PŁACHECKI
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
Dr inż. Jacek SZER
Dr inż. Jarosław SZULC
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA

COPYRIGHT © 2017 "RZECZOZNAWSTWO 2018". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska